Waarom een verzekering voor vervoerde goederen afsluiten?

Een verzekering goederen en transport is niet alleen interessant voor professionele transporteurs. Alle bedrijven die materiaal of goederen vervoeren hebben er baat bij.

Er zijn twee opties. Ofwel vervoer je goederen voor je eigen bedrijf, ofwel ben je transporteur van beroep en vervoer je goederen voor iemand anders.  

Optie 1: je bent professioneel transporteur

Internationaal transport over de weg is onderworpen aan de CMR-conventie (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchadises par Route). Ook binnenlands transport dat je uitvoert in opdracht van derden valt hieronder.

In de CMR-conventie staat dat de transporteur contractueel aansprakelijkheid is voor alle schade die ontstaat aan de toevertrouwde goederen. Dat vanaf ontvangst tot aflevering. Daarnaast is de transporteur ook verantwoordelijk voor vertraging bij de levering.

De wet voorziet hierop wel enkele uitzonderingen. Globaal gezien kan je stellen dat bij schade aan goederen een vermoeden van aansprakelijkheid rust op de vervoerder. Het is dan aan hem om te bewijzen dat de schade het gevolg is van een van de uitzonderingen. In alle andere gevallen blijft de transporteur aansprakelijk.

Een verzekering voor vervoerde goederen beschermt je in al deze situaties.

Optie 2: je vervoert goederen voor je eigen bedrijf (en bent dus geen transporteur van beroep)

Je bent geregeld op de baan met heel wat eigen materieel in je laadruimte. Of met koopwaar die je gaat afleveren bij klanten. Maar is dat materieel en koopwaar ook verzekerd bij een verkeersongeval? Of tijdens het laden en lossen van de goederen? En wat als het gestolen wordt?

Een verzekering vervoerde goederen beschermt je eigen vervoerde goederen op verplaatsing en onderweg. Maar de goederen in je voertuig zijn ook verzekerd op de werf waar je werken uitvoert of bijvoorbeeld in de buurt van het afleveradres of het privéadres van je personeel.

Extra weetjes over goederen & transport (CRM)

De aansprakelijkheid van de vervoerder op basis van CMR is niet onbeperkt.


De conventie stelt de vervoerder maximaal aansprakelijk tot 8,33 SDR (Special Drawing Rights) per kilogram. De actuele waarde daarvan kan je terugvinden op de website van het IMF. Ruwweg komt dit neer op een maximum van 9,50 euro per kilogram.

Je kan je transport ook voor een hogere waarde laten verzekeren. Als je bijvoorbeeld elektronische apparaten vervoert, zal de CMR dekking per kilogram niet volstaan om de volledige schade te dekken.


Voor schade binnen de conventie geldt een verjaringstermijn van één jaar, tenzij bij opzet of grove schuld. Dan bedraagt de verjaringstermijn drie jaar.


  • Hidden