BA & rechtsbijstandsverzekering bedrijfswagens

Waarom een BA & rechtsbijstandverzekering voor je bedrijfswagen afsluiten?

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA) motorrijtuigen is een wettelijk verplichte verzekering voor iedereen die een motorrijtuig in het verkeer brengt. Je bent ook verplicht om deze polis af te sluiten voor werktuigen en aanhangwagens. Ongeacht of die nu aan je voertuig gekoppeld zijn of gewoon stilstaan op de openbare weg.

Veroorzaak je een ongeval en heeft de tegenpartij schade? Dan ben jij aansprakelijk. Met de BA-verzekering ben je voor die schade verzekerd.

Omgekeerd is het soms ingewikkeld om een vergoeding te krijgen van iemand die jou schade berokkent. Zo kan er discussie ontstaan over wie in fout was. Of je kan een meningsverschil hebben met de verkoper of hersteller van je auto. In zo’n geval is juridische bijstand belangrijk en daarvoor heb je best een goede verzekering rechtsbijstand.

Welke risico’s dekt een verzekering BA?

De verzekering BA vergoedt de lichamelijke en materiële schade aan derden die jij of de toegelaten bestuurder van je voertuig veroorzaakt. Het kan gaan om blikschade, schade aan gebouwen of bijvoorbeeld lichamelijke letsels.

Welke risico’s dekt een rechtsbijstandverzekering?

Moet je schade terugvorderen van de tegenpartij? Dan krijg je juridische bijstand. Je bent ook verzekerd voor contractuele geschillen, zoals bij de aankoop van je auto en voor strafrechtelijke zaken. Denk daarbij aan een dagvaarding na overdreven snelheid. Of onenigheid in specifiek situaties zoals bij de inschrijving van je auto of bij de technische keuring.

Bekijk ook onze omnium verzekering.

Extra weetjes over BA & rechtsbijstandsverzekering bedrijfswagens

Bij een rechtsbijstandverzekering kan je zelf je advocaat kiezen.


Procedurekosten worden via een degelijke rechtsbijstandverzekering terugbetaald tot 100.000 euro.


  • Hidden