Waarom een VAPZ afsluiten?

Als zelfstandige krijg je een bescheiden wettelijk pensioen. Wil je voorkomen dat je moet inboeten aan levensstijl als je met pensioen gaat? Met een VAPZ bouw je zelf op fiscaal voordelige en veilige manier een extra reserve op.

De stortingen zijn, binnen de wettelijke bepalingen, integraal aftrekbaar als bedrijfslast.
Zo boek je automatisch minder belastbare winst en krijg je lagere sociale bijdragen. Twee vliegen in één klap.

Je hebt bovendien de zekerheid van een gegarandeerd rendement. Dat kan eventueel aangevuld worden met een jaarlijks variabele winstdeling. Dat laatste is afhankelijk van de economische conjunctuur en van de resultaten van de betrokken verzekeraar.

Alleen voor een zelfstandige zonder vennootschap?

Voor een zelfstandige zonder vennootschap is het VAPZ fiscaal gezien de meest interessante manier om aan pensioensparen te doen. Maar ook een bedrijfsleider met een vennootschap heeft soms baat bij een VAPZ, eventueel in combinatie met een groepsverzekering.

Extra weetjes over een vrij aanvullend pensioen (VAPZ)

Je kan ook een kapitaal bij overlijden of een ongevallendekking in je VAPZ opnemen.


Voor bepaalde personen is er ook een Sociaal VAPZ met extra uitbreidingen.


Medische vrije beroepen kunnen hun tegemoetkoming van het RIZIV perfect gebruiken voor een vrij aanvullend pensioen zelfstandige.


Het kapitaal dat je opbouwt met het VAPZ enerzijds en je groepsverzekering anderzijds wordt samengeteld om de wettelijke 80%-regel te berekenen.


  • Hidden