Waarom een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten?

Kan je als bedrijfsleider niet meer werken na een ongeval of ziekte? Dan krijg je bij volledige arbeidsongeschiktheid een vergoeding van het RIZIV, maar die is voor een zelfstandige bijzonder laag. Bijgevolg is het een must om te zorgen voor een extra uitkering bovenop het wettelijk bedrag. De verzekering gewaarborgd inkomen zorgt daarvoor.

Ben je loontrekkende en heb je een hoog inkomen? Dan kan deze verzekering ook nuttig zijn. Want bij ziekte of invaliditeit is de vergoeding die je krijgt van het RIZIV doorgaans een pak lager dan je gebruikelijke loon.

Welke risico’s zijn gedekt?

Met de verzekering gewaarborgd inkomen kan je rekenen op een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. Zowel door ziekte als door een ongeval en dat 24 uur op 24. Dus zowel op je werk als in je privéleven en dat allemaal wereldwijd.

Een goede polis dekt niet alleen je economische arbeidsongeschiktheid – het feit dat je door ongeval of ziekte niet op je werk kan zijn – maar ook fysieke invaliditeit.

Ben je na een ongeval blijvend invalide en kan je je werk blijven uitvoeren? Dan krijg je met deze polis een vervangingsinkomen op basis van je fysieke handicap. De tussenkomst hangt af van het percentage arbeidsongeschiktheid en conform de specifieke polisvoorwaarden.

Extra weetjes over gewaarborgd inkomen

De eerste maand moet je zelf overbruggen. Vanaf de 31e dag is er tussenkomst via de polis. Sommige bedrijven betalen het loon van bedrijfsleiders bij ziekte nog twee of drie maanden door.


In dat geval kan je de eigen-risicotermijn optrekken naar 2 of 3 maanden, wat natuurlijk een extra premievoordeel oplevert.

Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan je een procentuele tussenkomst krijgen. Iemand die bijvoorbeeld al voor de helft terug aan het werk kan gaan, krijgt voor die periode 50% van de verzekerde vergoeding.


Zelfstandigen met een vennootschap kunnen het gewaarborgd inkomen ook via een groepsverzekering afsluiten.


Je kan ook een verzekering gewaarborgd inkomen voor verschillende doelen afsluiten.


  • Hidden