Waarom een arbeidsongevallenverzekering afsluiten?

Krijgt je werknemer een ongeval op het werk? Dan moeten de medische kosten en inkomensverliezen worden vergoed. Want bij een arbeidsongeval is er geen tussenkomst van de mutualiteit. Dat geldt ook als je personeel onderweg naar het werk of onderweg naar huis is. Daarom ben je best goed verzekerd. Anders draai je zelf voor alle kosten op.

De arbeidsongevallenverzekering is een wettelijk verplichte verzekering. Want je bent als werkgever aansprakelijk voor je werknemers. Deze wet heeft wel een aantal beperkingen. Zo ben je vrij om je personeel een betere bescherming aan te bieden en veel bedrijven maken daar ook effectief gebruik van.

Welke risico’s dekt een verzekering arbeidsongevallen? 

De wet voorziet een aantal wettelijk verplichte waarborgen, zoals:

  • de kosten voor medische verzorging na een ongeval
  • een vergoeding als je werknemer tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt is
  • een vergoeding als hulp van anderen nodig is (vaak bij ernstig blijvende letsels)
  • een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer die overlijdt

Hoe je werknemers beter beschermen?

Als werkgever kan je je werknemers beter beschermen dan wat de wet minimaal voorziet. Een paar voorbeelden:

  • Je kan voor je medewerkers de dekking ook tijdens hun privéleven laten doorlopen. Want wat als je vertegenwoordiger na het werk op zakendiner gaat, of als hij gaat lunchen met vrienden die toevallig ook zakenpartners zijn? Waar ligt de grens tussen privé en beroep als hij dan een ongeval krijgt?
  • Je kan voor personeel in het buitenland een bijstandsdekking voorzien. Want wat als een medewerker daar ziek wordt of een ongeval heeft? Wie zal hem repatriëren?

Extra weetjes over de arbeidsongevallenverzekering

De wettelijke vergoeding voor inkomensverlies wordt berekend op een geplafonneerd loon. Verdient je werknemer meer dan het loonplafond? Dan neem je best een aanvullende verzekering arbeidsongevallen. Anders valt je medewerker bij arbeidsongeschiktheid terug op 90% van het wettelijk plafond en niet op 90% van zijn effectief inkomen.


Wie geen arbeidsongevallenpolis heeft voor zijn personeel, krijgt een boete en kan zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Daarnaast moet je in dat geval alle vergoedingen terugbetalen die het Fonds Voor Arbeidsongevallen of het ziekenfonds al (onterecht) aan het slachtoffer uitkeerde.


De eerste 30 dagen na een arbeidsongeval betaalt de werkgever het gewaarborgd loon. Een deel krijg je terug van de arbeidsongevallenverzekering, maar niet alles. Ook hiervoor bestaat een oplossing. Dankzij de dekking gewaarborgd loon hoef je als werkgever zelf niets meer betalen.


  • Hidden