Waarom een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluiten? 

Je geeft je klanten advies en levert intellectuele diensten bij vaak complexe vraagstukken. Maar ook jij als professional kan je vergissen, iets vergeten of een verkeerd advies geven. En dan loopt het fout en berokken je schade aan klanten, andere bedrijven of derden. In dat geval ben jij aansprakelijk en moet je de schade herstellen of vergoeden.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid vergoedt de persoon of het bedrijf dat schade lijdt door jouw beroepsfout. Ze beschermt je bedrijf tegen schadevergoedingen van derden. De polis beschermt je ook als het om pure financiële schade gaat, bijvoorbeeld als je klant zijn bouwwerken moet stilleggen of te veel belastingen moet betalen nadat jij als professional een rekenfout maakte.

Wat dekt een polis beroepsaansprakelijkheid?

Deze polis is bestemd voor personen met dienstverlening als activiteit. Zowel contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid is gedekt. Ook als het gaat om smaad of laster of een schending van intellectuele eigendomsrechten ben je verzekerd.

Zowel lichamelijke, materiele als immateriele schade is gedekt. Het bedrag wordt bepaald in functie van je specifieke noden en wensen.

Extra weetjes over beroepsaansprakelijkheid

Niet elk beroep kent dezelfde risico’s. Daarom bestaan er ook specifieke sectorvoorwaarden.


Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende voorwaarden voor vastgoedmakelaars, accountants, artsen en paramedici, dierenartsen …

Een verzekering beroepsaansprakelijkheid is altijd maatwerk.


Alles hangt af van de te verzekeren activiteit, de verzekerde kapitalen, vrijstellingen en risico’s.

  • Hidden