Waarom een verzekering BA-uitbating afsluiten?

Je goede naam als bedrijf of professional is belangrijk en daar doe je veel voor. Je wilt zo veel mogelijk tevreden klanten en gelukkige werknemers. Maar soms loopt het mis, want ondernemen brengt altijd risico’s met zich mee.

Als anderen door jouw fout of door de fout van een medewerker schade lijden, dan moet je hen wettelijk verplicht vergoeden. Probleem is dat je nooit op voorhand kan weten hoeveel de schade bij de tegenpartij zal bedragen. Gaat het om 100 euro? Of is iemand zwaargewond geraakt en gaat het over honderdduizend euro of meer?

Dat soort risico’s kan je onmogelijk zelf dragen en moet je dus goed verzekeren. Je beschermt eigenlijk je eigen patrimonium tegen claims van derden. Daarvoor dient een verzekering BA-uitbating, ook wel BA-exploitatie genoemd.

Wat dekt een polis BA-uitbating?

De basisdekking BA-uitbating vergoedt de schade die jij of je werknemers tijdens het werk per ongeluk aan derden veroorzaakt. Dat conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Soms veroorzaken producten of zaken zelfs na hun levering of plaatsing bij de klant nog schade. Ook die schade moet je dan integraal vergoeden.

Veroorzaakt iemand anders schade aan jouw bedrijf? Dan verdedigt de dekking rechtsbijstand jouw belangen, zodat de schade die je ondervonden hebt teruggevorderd kan worden.

Extra weetjes over de polis BA-uitbating

Elke sector vraagt een specifieke aanpak. Zo bieden wij aparte voorwaarden voor de horeca, garages, handel, wellness & beauty, bouw- & installatiebedrijven en land- & tuinbouw.


Voer je werken uit aan goederen van klanten? Dan kan een verzekering toevertrouwd goed interessant zijn.


Want de schade aan de goederen waaraan je werkt, is in de basisdekking van de BA-uitbating niet verzekerd.

Ook de objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing, conform de wet van 30 juli 1979, kan je laten opnemen in je polis.


  • Hidden