Waarom een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid afsluiten?

Door een aantal wetswijzigingen en met het gewijzigde economisch klimaat, lopen bestuurders almaar meer het gevaar om met hun persoonlijk vermogen te moeten opdraaien voor een zakelijke schadeclaim. De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid beschermt ondernemers hiertegen.

Welke risico’s dekt een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

De polis bestuurdersaansprakelijkheid verzekert je persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder voor fouten in het dagdagelijks beheer van je bedrijf. Want fouten in het dagdagelijks beheer van je bedrijf zijn niet gedekt in de gewone polis BA-uitbating.

Extra weetjes over bestuurdersaansprakelijkheid

De laatste tijd hebben meer en meer bestuurders van vennootschappen en vzw’s nood aan een degelijke aansprakelijkheidsverzekering.


In het vakjargon noemt men een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid een D&O polis (Directors & Officers Liability).


De premie is fiscaal aftrekbaar in hoofde van de vennootschap.


Ook als je bestuurslid bent van een gewone vzw, zoals je tennis- of voetbalclub, is het belangrijk om deze polis af te sluiten voor alle bestuurders.


Herinner je de carnavalsvereniging in Aalst waar elk bestuurslid na de magazijnbrand zelf voor meer dan 10.000 euro aan kosten moest opdraaien?

Voor bepaalde groepen bestaan er afzonderlijke polisvoorwaarden gezien hun specifieke noden.


Denk bijvoorbeeld aan de “bestuurdersaansprakelijkheid onderwijs”

  • Hidden