Waarom een verzekering 10-jarige aansprakelijkheid afsluiten?

Ondernemingen die actief zijn in de bouwsector krijgen vanaf 1 juli 2018 te maken met een nieuwe wetgeving. Aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector zullen vanaf dan in welbepaalde gevallen verplicht worden om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Welke risico’s dekt een verzekering 10-jarige aansprakelijkheid?

Dergelijke verzekering dekt je burgerlijke aansprakelijkheid op basis van de artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, tijdens een periode van 10 jaar na aanvaarding van de werken.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw (enkel als die laatste de stabiliteit of soliditeit van het verzekerde bouwwerk in gevaar brengt)

Extra weetjes over de verzekering 10-jarige aansprakelijkheid

Je kan de polis afsluiten per project of via een abonnementspolis


Het verzekerde bedrag per schadegeval, voor het totaal van de materiële en immateriële schade samen is:


-500.000 euro als de waarde van de wederopbouw minstens 500.000 euro bedraagt, tenzij een hoger bedrag wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden
-De waarde van de wederopbouw, als die minder bedraagt dan 500.000 euro
-Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX-index van 2007.

Of uw onderneming al dan niet aan deze verzekeringsplicht is onderworpen, hangt af van een aantal factoren. Als aan de 3 onderstaande voorwaarden samen voldaan wordt, is de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering verplicht:


-Het betreft werken aan gebouwen, of intellectuele prestaties die ermee verband houden
-Het betreft gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning
-Het betreft werken waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.

Voor bouwwerken in Frankrijk bestaat een aparte wetgeving en verzekering.


  • Hidden