Waarom een familiale verzekering afsluiten?

Een ongeval schuilt in een klein hoekje. Veroorzaak je per ongeluk schade aan iemand anders? Dan ben jij daarvoor aansprakelijk. Maar wist je dat je ook verantwoordelijk bent voor je kinderen, je huishoudhulp en je huisdieren?

Omgekeerd is het soms ingewikkeld om een vergoeding te krijgen van iemand die jou of je gezin schade berokkent. En wat als je zelf in je privéleven schade veroorzaakt en voor de rechtbank moet verschijnen? In dat geval is de dekking rechtsbijstand belangrijk.

Welke risico’s dekt een familiale verzekering?

De meeste mensen sluiten een familiale verzekering af met 2 takken:
burgerlijke aansprakelijkheid enerzijds en een verzekering rechtsbijstand anderzijds.

Je familiale verzekering dekt de schade die jij, iemand van je gezin of je huisdier veroorzaakt aan iemand anders. Denk bijvoorbeeld aan kwajongensstreken van je kinderen of een waterlek die vochtproblemen geeft bij de buren.

Je verzekering rechtsbijstand helpt je bij juridische problemen. Wat als je nood hebt aan een goede advocaat? Of waar moet je een schade-eis indienen? En wat als je door een ongeval voor de rechtbank moet verschijnen? In die gevallen kan je terugvallen op je verzekering rechtsbijstand.

Extra weetjes over een familiale verzekering

Heb je een huishoudhulp of tuinman?


Dan ben je in sommige gevallen ook aansprakelijk voor hen.

Heb je een bijverdienste?


Dan heb je een extra dekking nodig voor schade die je tijdens je bijverdienste kan veroorzaken.

Is iemand van je gezin leerkracht of geef je zelf les?


Dan kan je aansprakelijk zijn voor schade aan je leerlingen, of zelfs schade veroorzaakt door je leerlingen.

  • Hidden