Aangifte van een aanrijding

 

WAT HEBBEN WE VAN U NODIG?

1. Bij voorkeur een goed ingevuld “Europees Aanrijdingsformulier” voor elk soort verkeersongeval. Ook bij een aanrijding zonder tegenpartij (vb. in omnium) kan u het Europees Aanrijdingsformulier gebruiken.

Dit formulier kan u niet downloaden vermits het origineel op doorschrijfpapier is gemaakt. U kan wel onderaan deze pagina een exemplaar bestellen.

2. Indien de Politie ter plaatse is geweest en een proces verbaal opstelde, graag een kopie van uw verklaring (door uzelf te verkrijgen bij de Politie die het PV opstelde).

3. Bij aangifte in omnium voor schade door onbekenden (inbraakschade, vandalisme, tegenpartij pleegde vluchtmisdrijf,…) dient u STEEDS een proces verbaal te laten opstellen en ons een kopie van uw verklaring te bezorgen.

4. Indien er gekwetsten zijn in uw voertuig, een medisch attest per gekwetste persoon, ingevuld door de behandelende geneesheer of door uw huisarts. U kan dit formulier hieronder downloaden.