Wat je zeker moet weten als je een evenement organiseert

Beschik je over de nodige vergunningen en verzekeringen? Informeer tijdig bij de lokale overheid of de geplande activiteit mag worden georganiseerd en onder welke voorwaarden. Sommige activiteiten zijn immers vergunningsplichtig of moeten beantwoorden aan gemeentelijke politieverordeningen. Weet ook dat, als het evenement toegankelijk is voor het grote publiek, je wettelijk verplicht kunt zijn om een verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing af te sluiten. Finaal is het de burgemeester die zal beslissen of je deze verzekering moet sluiten en kan hiervoor een attest van de verzekeraar gevraagd worden. Ga hier dus zeker niet licht over. Uw aansprakelijkheid? Naast deze voor sommige evenementen verplichte verzekering, kan je best ook je gewone burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekeren. Zowel die van de organisator van het evenement als van de

Lees Meer...